Dobrovoľný hasičský zbor

Protokol o odovzdaní a prevzatí

qscan06182015_085135