O obci

Obec leží v Podunajskej nížine v nadmorskej výške 114 až 118 m pri rieke Čierna voda, ktorá preteká dedinou. Chotár je rovina, ktorá je okrem lužných lesov pri Čiernej vode odlesnená lužnými černozemnými pôdami. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali okrem poľnohospodárstva aj rybárstvom a poľovníctvom. Vyplývalo to z bývalých daností tunajšej prírody.

Základné údaje o obci:

– počet obyvateľov : 1114
– rozloha obce : 1259 ha