Šport

Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Družstevník vo Vozokanoch je jednou z možností pre šport v obci. Obec hradí výdavky na údržbu futbalového ihriska a modernizáciu obliekárne.

Predsedom TJ Družstevník je p. Panyik Juraj