Stránkové dni

PONDELOK         7,30 -12,00                    12,30-15,30

UTOROK             7,30 – 12,00                   12,30 – 15,30

STREDA              7,30- 12,00                    12,30 – 15,30

ŠTVRTOK           N E S T R Á N K O V Ý       D E Ň

PIATOK            7,30 – 12,00                      12,30 – 15,30