Verejné obstarávanie

23.2.2009 – výzvy na predloženie ponúk na zariadenie Komunitného centra Vozokany (súbory sú v prílohe)

20.12.2010 – výzva na predloženie ponúk na „Rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany (súbor je v prílohe)