Zastupiteľstvo

Vo voľbách poslancov Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10. novembra 2018 sa zvolilo 7 poslancov.

Imrich Karácsony – zástupca starostu obce

Mgr. Bálint Gurabi – poslanec
Árpád Ivány – poslanec
Lilla Duba – poslankyňa (od 6/2021)
Štefan Huszár – poslanec (od 7/2021)
Gabriel Pavlovič – poslanec
Balázs Hoboth – poslanec
Ladislav Pavlovič – poslanec (do 6/2021)
Csaba Hoboth – poslanec (do 6/2021)