Zmluvy 2012

12/2012 Katarína Halászová, 929 01 Dunajská Streda, ul G. Svobodu 1948/10 Kúpnopredajná zmluva 13,34
11/2012 Západosl.vodárenská spoločnosť P.Pázmáňa 4 92701 Šaľa odvádzanie odpadových vôd – kanalizácia 0
10/2012 Lénárt Imre Pitvaros Maďarsko predaj pozemku 4302,20
9/2012 OTP BAnka Slovensko a.s. Štúrová 5 813 54 Bratislava Vinkulácia 0
8/2012 OTP Banka Slovensko a.s. Štúrova 5 813 54 Bratislava Komunálny krátkodobý úver 83.050,99 €
7/2012 OTP Banka Slovensko Štúrova 5 813 54 Bratislava Komunálny dlhodobý úver 60000 €
6/2012 Michal Szilvásy Tomášikovo Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení v obci Vozokany 23.820,62
5/12 Montážne služby Szomolai krycí list rozpočtu 173132,29 €
4/12 Montážne služby – Szomolai Horné Saliby Rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany 173132,29 €
3/2012 ÚPSVaR Galanta Dohoda §50 j 0
2/2012 Obec Vozokany Enviromentálny fond, Bratislava Vybudovanie odvodňovacích systémov v obci Vozokany 22.686,00 EUR
1/2012 Obec Vozokany PPA, Bratislava Rozšírenie prezliekarne TJ Vozokany 69 209,16 EUR