Zmluvy 2013

6/2013 Maxnetwork s.r.o. Kpt. Nálepku 866/18 925 22 Veľké Úľany Montáž kamerového systému 3839,04
5/2013 Ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad Trnava Kollárova 8 917 01 Trnava Poskytnutie FP z rozpočtových prostriedkov MV SR 3000,00 €
4/2013 ÚPSVaR Galanta Staničná 5 924 01 Galanta Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 0
3/2012 ÚPSVaR Staničná 5 92401 Galanta Aktivačná činnosť formou MOS 0
2/2013 Obec Vozokany Hlavná 57 925 05 Vozokany Nájomná zmluva – prenájom pozemku 14.000,- €
1/2013 Ing. Marian Péteri Šaľa Audit obce 900 €